Doświadczenie zawodowe

Adwokat Kaja Krzewicka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając trzyletnią aplikację w Kancelarii Adwokackiej w Pyrzycach, jak i w toku  współpracy z prawnikami z całej Polski. Posiada bogatą praktykę zawodową w reprezentowaniu osób fizycznych, firm i innych instytucji (m.in. gminy, fundacje i stowarzyszenia), zapewniając profesjonalizm oferowanych usług, indywidualne podejście do każdego klienta oraz jego sprawy.

Siedziba Kancelarii Adwokat Kai Krzewickiej znajduje się w miejscowości Pyrzyce, natomiast praktyka zawodowa obejmuje teren całej Polski.

Zakres działań kancelarii to liczne usługi prawnicze w następujących dziedzinach:​

Prawo karne

Obrona oskarżonych w sprawach karnych i karnoskarbowych, obrona obwinionych w sprawach wykroczeń i wykroczeń skarbowych, reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym, reprezentacja skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym.

Prawo cywilne

Pomoc prawna w sprawach dotyczących m.in. zniesienia współwłasności, naruszenia dóbr osobistych, odszkodowań, bezpodstawnego wzbogacenia i świadczeń nienależnych, zasiedzenia, użytkowania wieczystego oraz służebności, wpisów do księgi wieczystej, a także z zakresu umowy o dzieło, sprzedaży, najmu, zlecenia i darowizny.

Prawo gospodarcze

Pomoc prawna w zakresie tworzenia i likwidacji spółek, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów, obsługa prawna działań organów spółek, prowadzenie sądowych spraw związanych z wszystkimi aspektami działalności podmiotów gospodarczych.

Prawo rodzinne

Pomoc prawna m.in. w sprawach o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie kontaktów, władzę rodzicielską, przysposobienie, unieważnienie małżeństwa oraz w sprawach w przedmiocie dziedziczenia ustawowego i testamentowego, zachowku, działu spadku oraz odpowiedzialności za długi spadkowe.

Prawo administracyjne

Pomoc prawna we wszelkiego rodzaju sprawach prowadzonych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. sprzedaży, najmu, zlecenia i darowizny.

Prawo medyczne

Reprezentowanie osób świadczących usługi medyczne oraz osób poszkodowanych na skutek błędu medycznego w postępowaniach karnych, cywilnych, przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej właściwej izby lekarskiej oraz przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Celem działań kancelarii jest zapewnienie klientom rzetelnej i skutecznej pomocy prawnej poprzez:​

Opinie prawne

Stała obsługa prawna

Sporządzanie umów

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Konsultacje prawne

Zastępstwo procesowe

Kancelaria Adwokacka Kaja Krzewicka

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zostaw wiadomość!

Imię i nazwisko

Temat

Twoja wiadomość